Version
 

 

สยาม พีอาร์ ชูกลยุทธ์พีอาร์ปี 53 จับตามอง Social Media สื่อใหม่กำลังมาแรง

บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เผยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปี 2553 ให้จับตามองความเปลี่ยนแปลงของสื่อ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้บริโภคข่าวสารให้ความนิยมลดน้อยลงและหันมาบริโภคข่าวสารผ่านดิจิตอล มีเดียกันมากขึ้น แนะพร้อมรับมือกับกลยุทธ์ Social Media ช่องทางการสื่อสารใหม่ที่กำลังมาแรง และทรงอิทธิพลในหมู่ผู้บริโภค

นางเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร แสดงความเห็นเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ปี 2553 ในงานสัมมนา ทิศทางการสื่อสารการตลาดปี 2553 ว่า แนวโน้มช่องทางการสื่อสารการตลาดในปีนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และจะยิ่งเห็นได้ชัดในปี 2553 โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการนั่งอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทุกเช้าเป็นการเข้าถึงข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การอัพเดทข่าวสารผ่านทางมือถือ หรือการเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท จึงส่งผลกระทบครั้งใหญ่กับวงการสื่อสิ่งพิมพ์ด้านยอดผู้อ่าน และรายได้จากโฆษณาลดลง ทำให้หนังสือพิมพ์บางเล่มจำต้องปรับตัวโดยลดปริมาณยอดพิมพ์ จำนวนหน้า และบางแห่งต้องปิดตัวลง อ้างอิงข้อมูลจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งอเมริกาที่พบว่ายอดรายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงเป็นประวัติการณ์สวนทางกับยอดรายได้โฆษณาทางสื่อออนไลน์ที่เติบโตขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มช่องทางการสื่อสารการตลาดในปี 2553 กำลังเข้าสู่ยุคของสื่อดิจิตอล มีเดีย อย่างแท้จริง

?เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้ดิจิตอล มีเดีย กลายเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ที่กำลังมาแรง และทรงอิทธพล เพราะเป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วสามารถอัพเดทได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งนักการตลาดทั่วโลกเริ่มใช้สื่อ Social Media ทำการตลาดมากขึ้นถึง 66%ผ่านทางเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง Facebook, YouTube และ Twitter? นางเปรมศิริ กล่าว

นางเปรมศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า Social Media คือ รูปแบบการสื่อสารที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางสังคมแบบใยแมงมุม ผู้คนจะอยู่ร่วมกันในรูปแบบชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่ง Social Media เป็นสื่อที่ทำให้บุคคลธรรมดาทั่วไปมีพื้นที่ในการแสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงานผ่านโลกออนไลน์ ดังนั้น เราจึงได้เห็นบุคคลทั่วไปกลายเป็นคนดังในวงสังคม ได้เห็นบล็อกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ จำนวนมากเกิดขึ้นและกลายเป็นผู้นำทางความคิดแห่งโลกออนไลน์ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาด และนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยควรจะตื่นตัว และพร้อมรับมือกับกลยุท์ธการสื่อสารในรูปแบบใหม่นี้

สำหรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปี 2553 นักการตลาด และนักประชาสัมพันธ์ควรจะผสมผสานการใช้สื่อพื้นฐาน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และวิทย เข้ากับการสื่อสารแบบ Social Media เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้น มากขึ้น และสร้างกระแสความสนใจให้เป็น Talk of the Town และควรทำการศึกษา ทำความเข้าใจรูปแบบของสื่อ Social Media ที่มีความแตกต่างจากสื่อพื้นฐานทั่วไป เพื่อสามารถทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางใหม่ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางเปรมศิริ กล่าว

 
<< Back Top >>
 
Home | About Siam PR | What we can do for you | Our Clients | Portfolio | News | Blogs/PR Clinic | Become SPR | Contact Us
© Copyright 2009 Siam PR. All rights reserved.